Категорії

Про міський бюджет на 2019 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до рішення „ Про міський  бюджет на 2019 рік”

    Додаток № 1
до рішення сесії  міської ради
"Про  міській бюджет  на 2019 рік"
  ПРОЕКТ
Доходи міського бюджету на 2019 рік        
          (тис. грн.)/грн.      
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд      
Всього в т.ч. бюджет розвитку      
10000000 Податкові надходження 4 932 900,0 4 870 900,0 62 000,0        
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості              
11020000 Податок на прибуток підприємств              
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності              
12000000 Податки на власність              
13000000 Збори та плата за  використання інших природних ресурсів  130 000,0 130 000,0          
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 130 000,0 130 000,0          
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 130 000,0 130 000,0          
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 139 800,0 1 139 800,0          
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 260 600,0 260 600,0          
14021900 Пальне 183 000,0 183 000,0          
14031900 Пальне 696 200,0 696 200,0          
18000000 Місцеві податки 3 601 100,0 3 601 100,0          
18010000 Податок на майно 1 684 100,0 1 684 100,0          
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 4 000,0 4 000,0          
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 47 200,0 47 200,0          
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 25 300,0 25 300,0          
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 125 800,0 125 800,0          
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 622 000,0 622 000,0          
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 583 000,0 583 000,0          
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 158 000,0 158 000,0          
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 118 800,0 118 800,0          
18050000 Єдиний податок 1 917 000,0 1 917 000,0          
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 249 000,0 249 000,0          
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 601 300,0 1 601 300,0          
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарського 66 700,0 66 700,0          
19000000 Інші податки та збори 62 000,0   62 000,0        
19010100 Надходження ві викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 38 400,0   38 400,0        
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин  безпосередньо у водні об'єкти 10 700,0   10 700,0        
19010300 Надходження від розміщення  відходів у спеціально відведених для цього  місцях чи на об'єктах, крім розміщення  окремих видів  відходів як вторинної сировини 12 900,0   12 900,0        
20000000 Неподаткові надходження 838 800,0 838 800,0          
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25 200,0 25 200,0          
21080000 Інші надходження 20 800,0 20 800,0          
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 4 400,0 4 400,0          
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 20 800,0 20 800,0          
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 813 600,0 813 600,0          
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 795 000,0 795 000,0          
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 1 800,0 1 800,0          
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 279 200,0 279 200,0          
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 514 000,0 514 000,0          
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 12 600,0 12 600,0          
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 12 600,0 12 600,0          
2209000 Державне мито 6 000,0 6 000,0          
22090400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 6 000,0 6 000,0          
25000000 Власні надходження бюджетних установ 414 200,0   414 200,0        
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються установам згідно із законодавством 414 200,0   414 200,0        
25010100 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) 414 200,0   414 200,0        
30000000 Доходи від операцій з капіталом 200 000,0   200 000,0 200 000,0      
31030000 Кошти від продажу майна 150 000,0   150 000,0 150 000,0      
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 50 000,0   50 000,0 50 000,0      
33010000 Кошти від продажу землі 50 000,0   50 000,0 50 000,0      
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або  комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим 50 000,0   50 000,0 50 000,0      
РАЗОМ  ДОХОДІВ 6 385 900,0 5 709 700,0 676 200,0 200 000,0      
40000000 Офіційні трансферти 5 617 700,0 5 617 700,0          
41000000 Від органів державного управління 5 617 700,0 5 617 700,0          
41053901 Інші субвенції з місцевого бюджету 5 617 700,0 5 617 700,0          
                 
  Всього доходів 12 003 600,0 11 327 400,0 676 200,0 200 000,0      
                 
  Секретар ради                                                                                  О.С.Загорський.        


 

                        Додаток № 3
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2019 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків  міського бюджету  на 2019  рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
01     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)  ########## 11 327 400,0 7 113 788,0 1 279 658,0   676 200,0 476 200,0     200 000,0 200 000,0 12 003 600,0  
  0100   Державне управління 4 864 800,0 4 864 800,0 3 572 588,0 298 858,0               4 988 867,0  
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 4 864 800,0 4 864 800,0 3 572 588,0 298 858,0               4 988 867,0  
  1000   Освіта 5 617 700,0 5 617 700,0 3 467 200,0 743 200,0   414 200,0 414 200,0         6 031 900,0  
1010 0910 Дошкільна освіта 5 617 700,0 5 617 700,0 3 467 200,0 743 200,0   414 200,0 414 200,0         6 031 900,0  
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 84 850,0 84 850,0                   84 850,0  
  3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 84 850,0 84 850,0                   84 850,0  
  4000   Культура і мистецтво 42 950,0 42 950,0                   42 950,0  
  4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 42 950,0 42 950,0                   42 950,0  
  6000   Житлово-комунальне господарство 717 100,0 717 100,0 74 000,0 237 600,0   200 000,0       200 000,0 200 000,0 917 100,0  
  6030 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 717 100,0 717 100,0 74 000,0 237 600,0   200 000,0       200 000,0 200 000,0 917 100,0  
  8000   Інша діяльність            62 000,0 62 000,0         62 000,0  
  8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів           62 000,0 62 000,0         62 000,0  
      ВСЬОГО 11 327 400,0 11 327 400,0 7 113 788,0 1 279 658,0   676 200,0 476 200,0     200 000,0 200 000,0 12 003 600,0  
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.  
2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.  
Секретар міської ради     О.С.Загорський.                      
          Додаток № 6
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2019 рік"
             
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році              
                (тис. грн.)/грн.              
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджеів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %              
6030 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Придбання 2019 рік 200 000,0 200 000,0 100,0              
      Всього      200 000,0 200 000,0 100,0              
                               
1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.                  
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
                               
Керівник секретаріату (секретар)міської ради   О.С.Загорський.                      
                               
          Додаток № 7
до рішення  міської ради
"Про міський бюджет  на 2019 рік"
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних прогам у 2019 році
                  (тис. грн.)/грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування
згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
  3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Про  програму щодо соціального
захисту окремих категорій громадян
 м.Середина-Буда, які опинились у
скрутних життєвих обставинах і
 потребують сторонньої допомоги на  2016-2020 р.
рішення 2 сесії 7 скликання від 25.12.2015 року 84 850,0 84 850,0    
  4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Про комплексну програму розвитку
 культури в м. Середина-Буда
  на 2016-2020  роки
 
рішення 2 сесії 7 скликання від 25.12.2015 року 42 950,0 42 950,0    
            127 800,0 127 800,0    
                   
1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
                   
Керівник секретаріату (секретар)міської ради                                                                                                                                 О.С.Загорський.          

ПРОГНОЗ міського бюджету на 2020 і 2021 роки