Категорії

Про міський бюджет на 2018 рік.

 

    Додаток № 1
до рішення сесії  міської ради
"Про  міській бюджет  на 2018 рік"
  ПРОЕКТ
Доходи міського бюджету на 2018 рік        
          (тис. грн.)/грн.      
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд      
Всього в т.ч. бюджет розвитку      
10000000 Податкові надходження 4 152 770,0 4 097 070,0 55 700,0        
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 6 000,0 6 000,0          
11020000 Податок на прибуток підприємств 6 000,0 6 000,0          
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 6 000,0 6 000,0          
12000000 Податки на власність 6 000,0 6 000,0          
13000000 Збори та плата за  використання інших природних ресурсів  121 000,0 121 000,0          
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 121 000,0 121 000,0          
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 121 000,0 121 000,0          
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 044 670,0 1 044 670,0          
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 259 900,0 259 900,0          
14021900 Пальне 163 000,0 163 000,0          
14031900 Пальне 621 770,0 621 770,0          
18000000 Місцеві податки 2 925 400,0 2 925 400,0          
18010000 Податок на майно 1 422 300,0 1 422 300,0          
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 3 200,0 3 200,0          
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 43 400,0 43 400,0          
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 10 000,0 10 000,0          
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 61 000,0 61 000,0          
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 581 000,0 581 000,0          
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 480 700,0 480 700,0          
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 138 000,0 138 000,0          
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 105 000,0 105 000,0          
18050000 Єдиний податок 1 503 100,0 1 503 100,0          
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 190 000,0 190 000,0          
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 223 100,0 1 223 100,0          
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарського 90 000,0 90 000,0          
19000000 Інші податки та збори 55 700,0   55 700,0        
19010100 Надходження ві викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 32 700,0   32 700,0        
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин  безпосередньо у водні об'єкти 11 000,0   11 000,0        
19010300 Надходження від розміщення  відходів у спеціально відведених для цього  місцях чи на об'єктах, крім розміщення  окремих видів  відходів як вторинної сировини 12 000,0   12 000,0        
20000000 Неподаткові надходження 974 100,0 402 930,0 571 170,0        
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 18 200,0 18 200,0          
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх  об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 400,0 1 400,0          
21080000 Інші надходження 16 800,0 16 800,0          
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3 800,0 3 800,0          
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 13 000,0 13 000,0          
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 384 730,0 384 730,0          
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 375 980,0 375 980,0          
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців              
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 138 980,0 138 980,0          
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 237 000,0 237 000,0          
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 6 750,0 6 750,0          
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 6 750,0 6 750,0          
2209000 Державне мито 2 000,0 2 000,0          
22090400 Державне мито, повязане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 2 000,0 2 000,0          
25000000 Власні надходження бюджетних установ 571 170,0   571 170,0        
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються установам згідно із законодавством 571 170,0   571 170,0        
25010100 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) 571 170,0   571 170,0        
30000000 Доходи від операцій з капіталом 250 000,0   250 000,0 250 000,0      
31030000 Кошти від продажу майна 200 000,0   200 000,0 200 000,0      
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 50 000,0   50 000,0 50 000,0      
33010000 Кошти від продажу землі 50 000,0   50 000,0 50 000,0      
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або  комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Крим 50 000,0   50 000,0 50 000,0      
РАЗОМ  ДОХОДІВ 5 376 870,0 4 500 000,0 876 870,0        
40000000 Офіційні трансферти 5 346 500,0 5 346 500,0          
41000000 Від органів державного управління 5 346 500,0 5 346 500,0          
41030000 Субвенції 5 346 500,0 5 346 500,0          
41035003 Інші субвенції 5 346 500,0 5 346 500,0          
  Всього доходів 10 723 370,0 9 846 500,0 876 870,0        
                 
  Секретар ради                                                                                  О.С.Загорський.          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                        Додаток № 3
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків  міського бюджету  на 2018  рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
01     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)  9 846 500,0 9 846 500,0 6 526 100,0 855 200,0   876 870,0 571 170,0     250 000,0 250 000,0 10 723 370,0  
  0100   Державне управління 3 962 000,0 3 962 000,0 3 032 800,0 137 000,0   10 000,0       10 000,0 10 000,0 3 972 000,0  
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 3 962 000,0 3 962 000,0 3 032 800,0 137 000,0   10 000,0       10 000,0 10 000,0 3 972 000,0  
  1000   Освіта 5 346 500,0 5 346 500,0 3 419 300,0 508 200,0   571 170,0 571 170,0         5 917 670,0  
1010 0910 Дошкільна освіта 5 346 500,0 5 346 500,0 3 419 300,0 508 200,0   571 170,0 571 170,0         5 917 670,0  
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 50 000,0 50 000,0                   50 000,0  
  3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 50 000,0 50 000,0                   50 000,0  
  4000   Культура і мистецтво 30 000,0 30 000,0                   30 000,0  
  4030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 30 000,0 30 000,0                   30 000,0  
  6000   Житлово-комунальне господарство 458 000,0 458 000,0 74 000,0 210 000,0   120 000,0       120 000,0 120 000,0 578 000,0  
  6054 0620 Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності 20 000,0 20 000,0                   20 000,0  
  6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 438 000,0 438 000,0 74 000,0 210 000,0   120 000,0       120 000,0 120 000,0 558 000,0  
  6300   Будівництво           120 000,0       120 000,0 120 000,0 120 000,0  
  6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території           120 000,0       120 000,0 120 000,0 120 000,0  
  8000   Видатки, не віднесені до основних груп                          
  8600 0133 Інші видатки                          
  9100   Цільові фонди           55 700,0           55 700,0  
  9110   Охорона та раціональне використання природних ресурсів           55 700,0           55 700,0  
      ВСЬОГО 9 846 500,0 9 846 500,0 6 526 100,0 855 200,0   876 870,0 571 170,0     250 000,0 250 000,0 10 723 370,0  
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.  
2 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.  
Секретар міської ради     О.С.Загорський.                      

 

          Додаток № 6
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
             
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1              
                (тис. грн.)/грн.              
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік               
  6310 490 Капітальні вкладення Реконструкція вуличного освітлення 120000,00 100,00   120000,00              
6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальний ремонт тротуарних доріжок центрального скверу 120 000,0 100,0   120 000,0              
  170 0111 Органи місцевого самоврядування Придбання 10 000,0 100,0   10 000,0              
      Всього    250 000,0 100,0   250 000,0              
                               
1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.                  
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
                               
Керівник секретаріату (секретар)міської ради   О.С.Загорський.                      
                               
                               
                               
                               

 

          Додаток № 7
до рішення  міської ради
"Про міський бюджет  на 2018 рік"
 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
 міського бюджету  у 2018  році1
 
              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди  
  3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Про  програму щодо соціального
захисту окремих категорій громадян
 м.Середина-Буда, які опинились у
скрутних життєвих обставинах і
 потребують сторонньої допомоги на  2016-2020 р.
50 000,0   50 000,0  
  4030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи Про комплексну програму розвитку
 культури в м. Середина-Буда
  на 2016-2020  роки
 
30 000,0   30 000,0  
          80 000,0   80 000,0  
                 
1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.  
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.  
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.  
                 
Керівник секретаріату (секретар)міської ради                                                                                                                                 О.С.Загорський.        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

          Додаток № 6
до рішення  міської ради
"Про  міський бюджет  на 2018 рік"
             
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1              
                (тис. грн.)/грн.              
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік               
  6310 490 Капітальні вкладення Реконструкція вуличного освітлення 120000,00 100,00   120000,00              
6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальний ремонт тротуарних доріжок центрального скверу 120 000,0 100,0   120 000,0              
  170 0111 Органи місцевого самоврядування Придбання 10 000,0 100,0   10 000,0              
      Всього    250 000,0 100,0   250 000,0              
                               
1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються.                  
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
                               
Керівник секретаріату (секретар)міської ради   О.С.Загорський.