Категорії

Про проведення конкурсу відбору виконавця послуг з оцінки земель

Інформація Середино-Будської  міської ради Сумської області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з оцінки земель

1. Мета проведення робіт: проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу у власність на земельних торгах у формі аукціону.

2. Дані про земельні ділянки:

   2.1. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (будівництво магазину), площа 0,0126 га, місце розташування: Сумська область, м.Середина-Буда, вул.Радянська,29/1;

2.2. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (будівництво магазину), площа 0,0112 га, місце розташування: Сумська область, м.Середина-Буда, вул.Радянська,29/2;

2.3. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (будівництво магазину), площа 0,0115 га, місце розташування: Сумська область, м.Середина-Буда, вул.Радянська,29/3;

2.4. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (будівництво магазину), площа 0,0107 га, місце розташування: Сумська область, м.Середина-Буда, вул.Радянська,29/4;

2.5. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (будівництво магазину), площа 0,0127 га, місце розташування: Сумська область, м.Середина-Буда, вул.Радянська,29/5.

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

 У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях)

 Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

 У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

 — заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

 — копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

 — згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

 — копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

 — копії ліцензії;

 — копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

 — інформація про виконані роботи з експертної грошової оцінки за останні 2 роки;

 — проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з експертної грошової оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 11.04.2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 41000, Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Карла Лібкнехта,7.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 19.04.2016 року о 10-00 в залі засідань Середино-Будської міської ради за адресою: Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Карла Лібкнехта,7 (2-й поверх).

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

Сумська обл., м. Середина-Буда, вул. Карла Лібкнехта,7 ,телефон 054-51-7-15-38,054-51-7-20-68.